PRACA MAGISTERSKA - DLA TYCH, KTÓRE JESZCZE MAJˇ TO PRZED SOBˇ...